ד"ר שרית פוני

כניסה למערכת הניהול

קונפציוס נשאל: "מה מדהים אותך ביותר בבני האדם?"
תשובתו היתה:
"בני אדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף,
ואז הם מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם -
בשל מחשבותיהם על העתיד
הם שוכחים את ההווה,
וכך אינם חיים - לא למען ההווה,
ולא למען העתיד
ובה בשעה שהם חיים
כאילו מעולם לא ימותו
הם מתים כאילו מעולם לא חיו

~ קונפציוס ~