ד"ר שרית פוני

כניסה למערכת הניהול

אדם חכם יוצר יותר הזדמנויות מאלו שהוא מוצא

~ פרנסיס בייקון ~