ד"ר שרית פוני

כניסה למערכת הניהול

שום דבר לא יכול להפחיד אותך
אם אתה מסרב לפחד

~ מהאטמה גנדי ~