ד"ר שרית פוני

כניסה למערכת הניהול

אני מחפש שורה ארוכה של אנשים שיש להם היכולת הבלתי מוגבלת
לדעת מה אי אפשר לעשות

~ הנרי פורד ~